Als je gebruik wilt maken van flexibele opvang dan heb je een flexibel tegoed nodig. Dit flexibel tegoed gebruik je op het moment dat je via de Ouderapp of het Web Portaal een opvangaanvraag indient. Zonder tegoed kun je geen extra/flexibele opvang aanvragen.

 

Hoe werkt het flexibel tegoed?

Je geeft bij ons aan hoeveel uren opvang je gemiddeld per maand nodig hebt en per welke datum dit in moet gaan. Op basis van deze informatie maken wij een plaatsingsovereenkomst. Zodra wij de plaatsingsovereenkomst hebben gemaakt, beschik je direct over alle flexibele uren voor de rest van het kalenderjaar.

 

Je kunt deze uren inzetten zoals jij dat wilt. Je bent dus niet gebonden aan een minimum of maximum aantal uren per maand. Ook hoef je niet iedere maand hetzelfde aantal uren in te zetten.

Voorbeeld: Je hebt aangegeven per 1 april gemiddeld 25 uren opvang per maand nodig te hebben. Per 1 april beschik je dan over 9 maanden X 25 uren = 225 flexibele uren. Je kunt hiermee bijvoorbeeld 75 uren opvang in april afnemen, 10 uren in mei, geen uren in juni etc.

 

Hoe krijg je een flexibel tegoed?

Een flexibel tegoed moet je eenmalig aanvragen. Vervolgens krijg je dit tegoed ieder kalenderjaar weer tot je beschikking, zolang de opvang duurt.

 

Hoe bepaal je de hoogte van het flexibel tegoed?

Vaak is op basis van het aantal uren en dagen dat je per maand werkt (en indien van toepassing de uren en dagen van je partner) een goede inschatting te maken van het aantal uren dat je nodig hebt. Het is wel belangrijk ook rekening te houden met je vakantiedagen. Tijdens deze dagen heb je meestal geen opvang nodig. Voorbeeld: Je hebt berekend dat je gemiddeld 30 uren opvang per maand nodig hebt, maar je hebt ook één maand vakantie per jaar. Je hebt dus 11 maanden per jaar opvang nodig. Over een heel kalenderjaar heb je dan 11 maanden X 30 uur = 330 uren / 12 maanden = 27,5 uren flexibele opvang per maand nodig.

 

Hoe lang is een flexibel tegoed geldig?

Het flexibel tegoed is geldig vanaf de ingangsdatum t/m 31 januari van het volgende kalenderjaar. Maak je het hele jaar gebruik van flexibele opvang dan kun je dit vanaf 1 december van het vorige kalenderjaar t/m 31 januari van het volgende kalenderjaar inzetten. In totaal dus 14 maanden, zodat je op de jaarwisseling niet precies op nul uren uit hoeft te komen. Voorbeeld: het flexibele tegoed van 2022 kun je van 31 december 2021 t/m 31 januari 2023 inzetten.

 

Wat gebeurt er als je te weinig flexibel tegoed hebt?

Als je flexibele tegoed op is, dan kun je geen opvang meer aanvragen. Het is dan nodig om contact met ons op te nemen en aan te geven dat je het aantal flexibele uren wilt verhogen. Er wordt dan voor het betreffende kalenderjaar met terugwerkende kracht een herberekening van het flexibel tegoed gemaakt.

 

Wat gebeurt er als je te veel flexibel tegoed hebt?

Als je op 31 januari nog niet het volledige flexibele tegoed van het vorige kalenderjaar hebt gebruikt dan vervalt dit tegoed. Het eerder voor deze uren betaalde bedrag ontvang je niet terug.

 

Wat gebeurt er met het tegoed als je de opvang opzegt?

Hoewel je meteen vanaf de ingangsdatum beschikt over het flexibel tegoed voor de rest van het kalenderjaar, wordt het tegoed naar rato toegekend.

 

Dat betekent dat, als je op de einddatum van de opvang meer flexibel tegoed hebt gebruikt dan waar je naar rato recht op hebt, deze uren nog in rekening worden gebracht. Voorbeeld: Je hebt een plaatsingsovereenkomst voor 10 uren per maand. Je beëindigt de opvang per 1 juli. In de periode van 1 januari tot 1 juli heb je 80 uren van je flexibel tegoed gebruikt. Naar rato heb je recht op 6 maanden X 10 uren = 60 uren flexibel tegoed. Je ontvangt nog een factuur voor 20 opvanguren.

 

Als je op de einddatum van de opvang minder flexibel tegoed hebt gebruikt dan waar je naar rato recht op hebt, dan vervalt dit tegoed. Het eerder voor deze uren betaalde bedrag ontvang je niet terug. Voorbeeld: Je hebt een plaatsingsovereenkomst voor 10 uren per maand. Je beëindigt de opvang per 1 juli. In de periode van 1 januari tot 1 juli heb je 40 uren van je flexibel tegoed gebruikt. Naar rato heb je recht op 6 maanden X 10 uren = 60 uren flexibel tegoed. Het resterende flexibele tegoed van 20 opvanguren vervalt.

 

Contact

Mocht je na het lezen vragen, op- en/of aanmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op door bij voorkeur een email te sturen naar ouders@thuis-bij-thea.nl. Bel je liever dan kan dit op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur op telefoonnummer (0515) 856 926.

 

Met vriendelijke groet,

Thuis-bij-Thea