Aanvragen, wijzigen en annuleren van opvang

DAGOPVANG EN BSO

Reserveren

Voor iedere opvangdag moet een datum, begin- en een eindtijd worden doorgegeven. Deze tijd wordt ook minimaal gefactureerd.

Eerder brengen/later halen

Wordt een kind eerder dan de afgesproken tijd gebracht of later dan de afgesproken tijd gehaald dan wordt deze extra tijd in rekening gebracht.

Annuleren

Wil je een opvangdag annuleren dan kan dit tot 10 kalenderdagen voor de betreffende opvangdag kosteloos. Annuleer je binnen deze 10 dagen dan wordt de afgesproken tijd, ongeacht de reden van annulering, in rekening gebracht. Wel bestaat de mogelijkheid om tot 10 dagen na de oorspronkelijke opvangdatum een vervangende extra opvangdag af te spreken. Er moet dan wel voldoende ruimte zijn op de groep en minimaal het oorspronkelijk aantal afgesproken opvanguren wordt in rekening gebracht. Op de opvangdag zelf kan niet meer worden geannuleerd of met opvangdagen worden geschoven.

Wijzigen van opvangtijden

Wil je tijden van een opvangdag wijzigen dan kan dit tot 10 kalenderdagen voor de betreffende opvangdag kosteloos. Wijzig je binnen deze 10 dagen dan wordt de afgesproken

tijd in rekening gebracht. Ook hier bestaat de mogelijkheid om tot 10 dagen na de oorspronkelijke opvangdatum een vervangende extra opvangdag af te spreken. Er moet dan wel voldoende ruimte zijn op de groep en minimaal het oorspronkelijk aantal afgesproken opvanguren wordt in rekening gebracht. Op de opvangdag zelf kan niet meer met opvangtijden worden geschoven. Wel is het mogelijk om een kind eerder te brengen en/of later te halen.

TSO

Voor de TSO geldt dat dit tot 11:30 uur op de betreffende dag kan worden geannuleerd. Met TSO kan niet worden geschoven.

AFSPRAKEN MAKEN/WIJZIGEN/ANNULEREN

We vragen je om bij het maken/wijzigen/annuleren van afspraken (in volgorde van onze voorkeur) gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

E-mail:

Whatsapp:

Persoonlijk:

Telefoon:

opvang@thuis-bij-thea.nl

06 2743 0072

Medewerker op de groep

0515 856 926