Thuis-bij-Thea is 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar geopend. Dit betekent dat het ook ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen mogelijk is om opvang af te nemen. Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft!

In de schoolvakanties zijn al onze dagopvanglocaties geopend. De BSO-groepen voegen allemaal samen op onze Vakantie-BSO op locatie Scharnegoutum.

We hebben de Vakantie-BSO afgelopen zomervakantie geïntroduceerd, omdat we merkten dat vanwege de vrijheid in de opvangtijden het vrijwel onmogelijk was om een leuke, uitgebreide activiteit te doen, en juist in de vakanties is daar de ruimte voor. De Vakantie-BSO werkt dan ook met dagdelen. Het eerste dagdeel is van 8:30 tot 12:00. Van 12:00 tot 13:00 is er tijd voor lunch. Daarna gaan we verder met het tweede dagdeel, welke tot 16:30 duurt. Voor het vervoeren naar locatie Scharnegoutum vertrekt er ’s ochtends een taxi van elke locatie. ’s Middags gaat er ook een taxi naar de eigen locatie om de kinderen terug te brengen. Wanneer u uw kind later brengt dan de taxi vertrekt, kunt u hem of haar zelf naar Scharnegoutum brengen. Hetzelfde geldt voor het terugrijden naar de eigen locatie. Mocht u uw kind niet willen laten deelnemen aan de Vakantie-BSO, dan is het ook mogelijk om op de eigen locatie te blijven. We vangen hem of haar dan op in een combinatiegroep (0 tot 13 jaar). Het is niet mogelijk om uw kind tijdens een dagdeel bij de Vakantie-BSO te brengen of halen, uw kind wordt dan tijdens het ‘onderbroken’ dagdeel opgevangen op combinatiegroep in Scharnegoutum.