Onze locatie in Scharnegoutum is gevestigd in de multifunctionele accommodatie, waardoor we nauw kunnen samenwerken met de basisschool en het dorpshuis.

De dagopvang bestaat uit twee groepen, waar we kinderen tussen de 10 weken en 4 jaar opvangen. We hebben op de dagopvang 26 kindplaatsen.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden wij van 08:30 tot 11:30 peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) aan kinderen tussen de 2 en 4 jaar, op locatie Scharnegoutum. We hebben op deze groep ruimte voor 15 peuters.

’s Middags wordt dit lokaal gebruikt voor de BSO, in combinatie met onze andere BSO-ruimtes hebben we 50 kindplaatsen. Wij maken gebruik van taxivervoer van Taxicentrale Van der Bles, om de kinderen ’s ochtends naar school te brengen en ’s middags uit school te halen. Alle taxichauffeurs zijn in het bezit van een VOG.