Onze locatie in Oudega zit gevestigd in CBS de Klaver Fjouwer. Kinderen die hier naar school gaan kunnen gebruik maken van onze BSO. De oudste kinderen komen zelf naar het BSO-lokaal, de jongste kinderen worden door de leidster(s) uit de klassen gehaald. Op onze BSO in Oudega hebben we ruimte voor 20 kinderen.