In het pedagogisch beleid staat onze visie en werkwijze uitgebreid beschreven. Op iedere locatie ligt een exemplaar ter inzage, maar ouders kunnen ook per mail een exemplaar ontvangen. Mocht je een exemplaar willen ontvangen, mail dan je verzoek naar info@thuis-bij-thea.nl