Wij accepteren, respecteren en koesteren ieder kind met zijn/haar eigen unieke karakter, interesses, achtergrond en ontwikkeling. Wij verzorgen en begeleiden kinderen op een wijze die van nature het beste bij hen past. Om die reden werken we uitsluitend met vaste (pedagogisch) medewerkers op de groepen. Zodat kinderen, leidsters en ouders elkaar goed kennen en in de gelegenheid krijgen om een sterke band op bouwen. 

We ondersteunen ouders door 24/7 opvang te bieden. Kinderen zijn natuurlijk overdag, maar ook ’s avonds, ’s nachts, in het weekend, tijdens (alle) feestdagen en vakanties van harte welkom. Doordat we opvang al per kwartier aanbieden, geven we ouders de gelegenheid de opvang af te nemen die het beste aansluit bij hun werk en privé.

 De tarieven voor de verschillende vormen van opvang zijn hetzelfde.