Tijdens de BSO organiseren we altijd diverse activiteiten, maar of een kind hier aan deel wil nemen mag hij/zij zelf weten, want BSO is tenslotte vrije tijd van de kinderen.

Wij accepteren, respecteren en koesteren ieder kind met zijn/haar eigen unieke karakter, interesses, achtergrond en ontwikkeling. We begeleiden kinderen op een wijze die van nature het beste bij hen past.  Het plezier en geluk van ieder kind staat daarbij voorop. Uiteraard zien wij er op toe dat iedereen veilig en vertrouwd kan spelen.We  werken uitsluitend met vaste (pedagogisch) medewerkers. Waardoor kinderen, leidsters en ouders elkaar goed kennen waardoor en een sterke band op kunnen bouwen.

We ondersteunen ouders door 24/7 opvang te bieden. Kinderen zijn natuurlijk overdag, maar ook ’s avonds, ’s nachts, in het weekend, tijdens (alle) feestdagen en vakanties van harte welkom. Doordat we opvang al per kwartier aanbieden, geven we ouders de gelegenheid de opvang af te nemen die het beste aansluit bij hun werk en privé.